BEDNAHlavolam B13

Dvanáctý ročník bedny začal 18. května 2013 na Štvanici. Ještě před samotným startem týmy dostaly obálku se svým názvem, zapsaným ale s podivným pravopisem, který se vzápětí ukázal být bednářskou abecedou platnou pro celou hru. Kromě úvodní šifry, která každému ze 31 písmen abecedy přiřadila barvu dostaly týmy také prázdné bednářské pomůcky, které spolu s prázdnými Bednářskými listy naznačovaly, že tahle Bedna nebude standardní šifrovačka. V tradičním kolečku o třech lehkých šifrách týmy po částech dostaly 30 karet hlavolamu Dobble. Ten má celkem 31 karet s obrázky a cílem třetí šifry, která týmům umožnila opustit kolečko, bylo nalézt zbývající kartičku a podle symbolů na ní zjistit, kam mají pokračovat. V lineární části hry následovaly šifry, které nevyužívaly žádný z tradičních šifrovacích postupů. Každá druhá z nich navíc využívala různých vlastností karet hlavolamu – možnosti sestavit plochu tak, že sousední kartičky mají na společných stranách tentýž symbol, toho, že tato plocha je periodická, že dvěma různými symboly je určena právě jedna kartička a naopak dvě kartičky mají právě jeden společný symbol nebo možnosti projít od libovolné kartičky v libovolném směru všech 31 kartiček a vrátit se na kartičku výchozí. Ze zbývajících šifer je určitě potřeba zmínit náhradu synonym a homonym, 3D šifrovací mřížku na čtyřstěnu a dvojí využití vlastního očíslování abecedy. O vedení se až do třináctého stanoviště střídaly týmy Prahory a DHZ Gajary, ale na čtrnáctém stanovišti je předehnal a cílový úkol, který zdánlivě opět pracoval s nekonečnou periodickou plochou z kartiček, ale k jehož vyřešení nakonec stačilo kartičky otočit a přečíst označený symbol, s náskokem jen několika minut jako první dokončil tým Seš-lost pronásledovaný týmem Černý racek a získal tak zasloužená šedozelená trika pro vítěze.

Výsledky

Vítězem dvanácté Bedny se stal tým Seš-lost, který došel do cíle v 04:34. Na druhém místě se s minimální ztrátou umístil Černý racek a jako třetí do cíle dorazil tým poTrati. Celkem došlo do cíle rekordních 20 týmů.

Pořadatelé

Eva, Mišo, Ondra, Šavlík, šnEk, uhlík a Viktor