BEDNAPravidla

Poslední aktualizace: 5. 4. 2024

Obecné informace

Přihlášení do hry

Stanoviště a zprávy

Co se smí a nesmí

Co byste měli mít s sebou

V posledních informacích před hrou budou pravidla ještě upřesněna. Tato pravidla platí za všech okolností, pokud není pořadatelem zřetelně, nezašifrovaně a naprosto jednoznačně stanoveno jinak.

Komentář pro účastníky minulých ročníků

Otázky a odpovědi

Poslední aktualizace: 4. 4. 2024

O: Jak je to se sjízdností trasy pro kočárky?

o: Přibližně první třetina trasy je pohodlně sjízdná s kočárkem. Do druhé třetiny trasy bychom doporučili terénní kočárek – v této části bude občas třeba zvolit cestu oklikou. V poslední třetině trasy se nacházejí úseky, k jejichž absolvování s kočárkem je potřeba značná dávka otrlosti a nejde je rozumně objet.


O: Mohou s týmem jít neluštící děti?

o: Rodiny s dětmi jít mohou, starší děti můžete i zabavit tím, že je zapojíte do luštění některých šifer, ale nepovažují se za oficiální členy týmu.


O: Jak je to se zapojením dětí do luštění šifer? V sekci Oo se píše, že starší děti můžeme zabavit tím, že je zapojíme do luštění některých šifer a přitom se nepovažují za oficiální členy týmu. Předpokládáme, že to bylo myšleno tak, že staršími dětmi jsou myšleny takové děti, které týmu neposkytnou svojí činností žádnou výhodu a nemá tak jít o zvýhodnění luštitelů z horní věkové hranice při možnosti zapojení dětí do luštění.

o: Předpokládáte správně. Věříme, že luštící rodič nejlépe posoudí, jestli jeho dítě jde na Bednu spíš sledovat okolní dění a hrát si na hřištích podél trasy, nebo plnohodnotně pomáhat týmu s luštěním, a velikost týmu tomu férově přizpůsobí. Aplikujte přiměřeně i na vnoučata a pravnoučata :)


O: Vyplatí se letos celodenní jízdenka na pražskou MHD?

o: TLDR, v průměru spíše ano. Pokud při přesunech rádi využíváte MHD, prostor k tomu bude. Jestli ale naopak preferujete přesuny pěšky a MHD využíváte jen zřídka, bude pro Vás nejspíš lepší koupit si v případě potřeby jen lístek na kratší dobu.


Pokud máte nějaké nejasnosti ohledně pravidel, ozvěte se nám na náš mail bedna.info@gmail.com.