BEDNAPoděkování

S Bednou 2024 nám pomáhalo mnoho lidí, kterým bychom za to rádi poděkovali, protože bez nich by to zkrátka asi nešlo. Byli jimi…

dále

a nakonec bychom rádi poděkovali všem účastníkům za to, že přišli, luštili, bavili se a že díky jejich chování mohla hra proběhnout bez problému až do konce.

Váš CoreTeam Bedny 2024 ve složení

Jakub „Bebe“ Beran, Vláďa Kváča, Petr Lichý, Kája Rezková, Adam Sikora a Kristýna Tomšů