BEDNAPravidla

Poslední aktualizace: 11. 5. 2021

1) Bedna 2021 je šifrovací výzva pro dvou až pětičlenné týmy osob starších 18 let. Osoby mladší 18 let se Bedny 2021 účastnit nemohou.

2) Tým na začátku Bedny obdrží bednu obsahující obálky se šiframi a dalšími potřebnými texty a předměty. Každá vyluštěná šifra mu poskytne polohu místa v Praze a okolí, na němž se dozví, kterou další obálku má otevřít. Výzva spočívá ve vyluštění všech takto získaných šifer ve správném pořadí a ve stanoveném časovém limitu, tj. do neděle 23. května 12:00. Nápovědy a absolutní nápovědy bude nabízet herní systém zhruba k prvním dvěma třetinám šifer.

3) Na Bednu 2021 je nutné se registrovat na těchto stránkách do pátku 14. května. Registraci můžeme ukončit dříve, pokud se naplní kapacita 140 týmů. Krabici se šiframi si tým bude moci převzít v sobotu 22. května mezi 12:00 a 13:00 na stanoveném místě v dobré dostupnosti od stanice metra. Polohu tohoto místa naleznete v autentizované sekci svého týmu po zaplacení účastnického poplatku.

4) Účastnický poplatek je 400 Kč za tým, platební údaje nalezne každý tým ve své autentizované sekci stránek po 10. květnu.

5) Tým může mít on-line sekci, ale nejméně dva jeho členové musí být v terénu. Zadání, u kterých to bude možné, budou k dispozici v herním systému v elektronické podobě.

6) Během plnění výzvy není dovoleno použít žádnou dopravu kromě chůze, běhu či plavání, tedy ani MHD.

7) Tým plní výzvu samostatně a soběstačně. Potká-li na trase jiný tým nebo neluštící veřejnost, dodržuje sociální odstup a nepředává ani nezískává informace týkající se šifer. Luští-li dva či více týmů v téže oblasti, musí mezi nimi být vzdálenost alespoň 30 metrů. Vybavení (psací potřeby, svítidla, powerbanky, mobilní internet, podložky, přístřeší, jídlo, pití, atd.) si nese tým v takovém množství, aby kvůli nim nepotřeboval využít po celou dobu pohybu po trase jakoukoli infrastrukturu.

8) Po příchodu na místo určené šifrou tým nalezne nálepku s kódem, podle kterého otevře další obálku, přes internet zaznamená svůj příchod ve statistickém systému weBinfo, předá případné domácí sekci odkaz k elektronickému zadání a okamžitě se vzdálí alespoň 100 metrů od nálepky.

9) Tým se Bedny 2021 účastní na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Je povinen dodržovat zákony ČR a řídit se aktuálními nařízeními a doporučeními státních orgánů.

10) Týmy složené výhradně z osob, které se nezúčastnily žádného z nedávných ročníků Bedny, a týmy zahrnující členy s trvalým nebo dočasným pohybovým handicapem žádáme, aby nám napsaly na kontaktní mail.

11) Doplnění, zpřesnění a případný podrobnější výklad těchto pravidel budou součástí posledních informací, které se objeví na stránce týmu v autentizované sekci nejpozději ve středu 19. května. Specifická doporučení a pravidla mohou být také součástí obálek se šiframi.

12) Start bude ve 13:13 v blízkosti výdeje beden. Na startu ani později nebude žádná interakce mezi týmy. Nebude ani cílové zázemí v budově. Závěrečné vyhlášení a vysvětlování šifer proběhne v pondělí po hře on-line.

13) Na výzvu budete potřebovat chytrý telefon s přístupem k internetu, schopností nahrávat a přehrávat běžné souborové formáty a aplikaci mapy.cz s offline podklady pro Českou republiku.

Otázky a odpovědi

Poslední aktualizace: 19. 5. 2021

O: Je možné mít terénní sekci čítající pouze jednoho člověka?

o: Ne.


O: Bude možné se Bedny účastnit čistě online?

o: Ne.


O: Jak je to se sjízdností trasy pro kočárky? Mohou s týmem jít neluštící děti?

o: Zhruba do dvou třetin výzvy bude trasa dobře sjízdná s kočárkem. Pak to bude horší, záleží jak terénní máte kočárek a jak zdatné tlačiče. Některé pasáže bude pravděpodobně nutné objet oklikou. Rodiny s dětmi jít mohou, starší děti můžete i zabavit tím, že je zapojíte do luštění některých šifer, ale nepovažují se za oficiální členy týmu.


O: Loni se nám stalo, že jsme přišli na stanoviště, odešli do vzdálenosti větší než 100 metrů podle pravidel a následně se na šifře zasekli, protože se při ní využívalo něco ze stanoviště. Jak to máme letos řešit?

o: Požadavek zdržovat se alespoň 100 metrů od stanoviště se vztahuje na luštící základnu týmu. Pokud máte podezření, že se stanoviště na něco využije, můžete si jej před tím, než se z něj vzdálíte, důkladně prohlédnout nebo se na něj dojít podívat dodatečně. Zdržujte se ale v jeho blízkosti jen po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro rychlou prohlídku, případně pořízení foto- či videozáznamu.


O: Chtěli bychom se zeptat na možnost přesunu člena týmu z terénní sekce do online. Může tento člen v tomto případě využít MHD? Vyzvedávání šifer by se poté už neúčastnil, ani by se už nevracel do terénu, pouze by pomáhal řešit z domova.

o: V tomto případě je v pohodě použít MHD. Naším záměrem je předejít tomu, aby účastníci Bedny někde zahltili hromadnou dopravu.


O: Jak je to s používáním jiné infrastruktury? V Pravidlech je stanoveno, že tým má být vybaven tak, aby "nepotřeboval využít po celou dobu pohybu po trase jakoukoli infrastrukturu". Co když se ale infrastruktura sama naskytne? Konkrétně jde o použití nyní již povolených zahrádek. Máme se tedy důsledně vyhýbat jakékoli infrastruktuře? Jde o to, že na otevřené zahrádce budeme těžko měřit stanovených 30 metrů od jiného týmu, který by se nechal zlákat otevřenou zahrádkou.

o: Letos bychom skutečně byli rádi, abyste se luštění na zahrádkách pokud možno vyhnuli. Důvodem je mimo jiné obtížná klasifikace šifrovačky v rámci epidemiologických nařízení. Jsme přesvědčeni, že jsme pomocí pravidel Bednu dostatečně upravili, aby byla v souladu s aktuálními nařízeními s tím, že Bedna letos není hromadná akce, ale výzva pro každý tým zvlášť. Zároveň si ale uvědomujeme, že nařízení jsou natolik nejasně formulovaná, že je lze interpretovat různě. Snažíme se proto předejít naplnění zahrádek luštiteli Bedny. Je tedy nutné dodržovat odstup 30 metrů pořád, i na restaurační zahrádce. V praxi z toho plyne, že jeden tým si tam sednout může, pokud dodrží zákonné odstupy od ostatních hostů, ale další týmy už se pravděpodobně nevejdou. Jak se na vás tyhle týmy budou tvářit, až tam budete sedět, ponecháváme na vaší fantazii.


O: Jak je to s používáním MHD? Na jedné straně "není dovoleno použít MHD" na druhé straně je možno použít MHD k "přesunu člena týmu z terénní sekce do online". Když to zjednoduším na požadavek, "aby účastníci Bedny někde zahltili hromadnou dopravu", dalo by se omezení inerpretovat tak, že se MHD nepoužívá k přesunu mezi stanovišti?

o: Ano, je to víceméně tak. Kromě přesunů mezi stanovišti bychom také letos neradi viděli využívání MHD k přesunům proti trudomyslnosti za účelem získání pohodlnějšího místa k luštění.


O: Jak je to se zapojením dětí do luštění šifer? V sekci Oo se píše, že starší děti můžeme zabavit tím, že je zapojíme do luštění některých šifer a přitom se nepovažují za oficiální členy týmu. Předpokládáme, že to bylo myšleno tak, že staršími dětmi jsou myšleny takové děti, které týmu neposkytnou svojí činností žádnou výhodu a nemá tak jít o zvýhodnění luštitelů z horní věkové hranice při možnosti zapojení dětí do luštění.

o: Předpokládáte správně. Věříme, že luštící rodič nejlépe posoudí, jestli jeho dítě jde na Bednu spíš trhat pampelišky a hrát si na hřištích podél trasy, nebo plnohodnotně pomáhat týmu s luštěním, a velikost týmu tomu férově přizpůsobí. Aplikujte přiměřeně i na vnoučata a pravnoučata :)


O: Bude se moci on-line sekce zapojit do luštění po celou dobu výzvy? Předpokládáme, že tradičně bude součástí výzvy nějaký artefakt. Jeho charakter může zvýhodnit týmy, které omezí on-line sekci.

o: Věříme, že domácí sekce týmu může přispět k luštění každé ze šifer.


O: Bude fotosoutěž?

o: Fotosoutěž letos neplánujeme. Pokud ale nafotíte nějaké opravdu pěkné fotky z trasy, pošlete nám je po Bedně a my je přidáme do galerie.


Pokud máte nějaké nejasnosti ohledně pravidel, ozvěte se nám na náš mail info@bedna.org.