BEDNAPravidla

Komentář pro účastníky minulých ročníků: Letošní pravidla se zásadně odlišují!!!

1) Bedna 2020 je benefiční šifrovací výzva pro dvou až pětičlenné týmy osob starších 18 let. Osoby mladší 18 let se Bedny 2020 účastnit nemohou.

2) Tým na začátku Bedny obdrží krabici obsahující obálky se šiframi. Každá vyluštěná šifra mu poskytne polohu místa v Praze a okolí, na němž se dozví, kterou další obálku má otevřít. Výzva spočívá ve vyluštění všech takto získaných šifer ve správném pořadí a ve stanoveném časovém limitu, tj. do neděle 17. května 12:00.

3) Na Bednu 2020 je nutné se registrovat na těchto stránkách do čtvrtka 7. května. Registraci můžeme ukončit dříve, pokud se naplní kapacita. Krabici se šiframi si tým bude moci převzít v sobotu 16. května mezi 11:00 a 12:00 na stanoveném místě v širším centru Prahy.

4) Účast ve výzvě včetně krabice a šifer je bezplatná. Žádáme ale každý z účastnících se týmů, aby si dle svého uvážení zvolil některou ze sbírek či iniciativ zaměřených na zmírnění důsledků pandemie a souvisejících opatření a přispěl na ni alespoň ve výši obvyklého startovného. Pokud vás nenapadá kam přispět, můžete se inspirovat zde.
Informace o zaslání příspěvku (název týmu, název sbírky, výše příspěvku, doklad o zaslání, souhlas/nesouhlas se zveřejněním na stránkách, případně krátký komentář) pak tým pošle na kontaktní e-mail nejpozději ve čtvrtek 7.května. Obratem se dozví přesnější místo výchozího bodu výzvy.

5) Tým se může rozdělit na terénní a domácí část v libovolném poměru, a to i v průběhu plnění výzvy.

6) Součástí trasy je jeden úsek, který je příliš dlouhý na pěší přesun. Tým se na tomto úseku může přesunout libovolným dopravním prostředkem včetně vlastního auta, kteréžto je z epidemiologických důvodů důrazně doporučeno oproti využití veřejné dopravy. Všechny ostatní přesuny musí tým absolvovat pěšky. V autě je dovoleno luštit i odpočívat, ale s výjimkou dlouhého přesunu s ním není dovoleno popojíždět po trase.

7) Tým plní výzvu samostatně a soběstačně. Potká-li na trase jiný tým nebo neluštící veřejnost, dodržuje sociální odstup a nepředává ani nezískává informace týkající se šifer. Luští-li dva či více týmů v téže oblasti, musí mezi nimi být vzdálenost alespoň 30 metrů.
Vybavení (psací potřeby, svítidla, powerbanky, mobilní internet, podložky, přístřeší, jídlo, pití, atd.) si nese tým v takovém množství, aby kvůli nim nepotřeboval využít po celou dobu pohybu po trase jakoukoli infrastrukturu.

8) Po příchodu na místo určené šifrou tým nalezne nálepku s kódem, podle kterého otevře další obálku, přes internet zaznamená svůj příchod ve statistickém systému weBinfo, předá případné domácí sekci odkaz k zadání v pdf a okamžitě se vzdálí alespoň 100 metrů od nálepky.

9) Tým se Bedny 2020 účastní na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Je povinen dodržovat zákony ČR a řídit se aktuálními nařízeními a doporučeními státních orgánů.

10) Týmy složené výhradně z osob, které se nezúčastnily žádného z nedávných ročníků Bedny, a týmy zahrnující členy s trvalým nebo dočasným pohybovým handicapem žádáme, aby nám napsaly na kontaktní mail.

11) Doplnění, zpřesnění a případný podrobnější výklad těchto pravidel budou součástí informací, které se objeví na stránce týmu v autentizované sekci nejpozději ve středu 13. května. Specifická doporučení a pravidla mohou být také součástí obálek se šiframi.

Nevíte, kam přispět?

Zde je několik odkazů pro ispiraci.

Otázky a odpovědi

O: Pokud tým rozdělíme na terénní a domácí sekci, dostane domácí sekce k dispozici zadání v pdf?

o: Ano, ta zadání, u kterých to půjde, budou v herním systému ke stažení v pdf.


O: Může se rozdělení týmu na terénní a on-line část v průběhu Bedny měnit? Může se použít auto na přivážení a odvážení členů týmu?

o: Rozdělení týmu se může v průběhu Bedny měnit, není ale zamýšleno jako prvek pro taktizování. Pokud auto použijete na dlouhý přesun, pak se v něm můžete část nebo všichni vrátit domů a pak se zase vrátit část nebo všichni na stejné místo (plus minus 500 metrů). Pokud na dlouhý přesun použijete veřejnou dopravu, tak už auto použít v rámci hry nemůžete, tj. ani dovézt si členy domácí sekce za terénní. Nesmíte se vyzvedávat z trasy nebo se po ní rozvážet, k autu nebo od auta jdou řidič i pasažéři pěšky.


O: Je možné mít terénní sekci čítající pouze jednoho člověka?

o: Ano, možné to je. Sami ale prosím zvažte, jestli se váš terénní člen zvládne sám bezpečně orientovat a pohybovat v noci ve městě i v terénu. Určitě jej vybavte náhradním zdrojem světla a dostatečně silnou a spolehlivou powerbankou.


O: Bude možné se Bedny účastnit čistě online?

o: Je potřeba se fyzicky dostavit na místo startu a převzít startovní Bednu. Pokud hru následně vzdáte, bude možné si šifry do nedělního odpoledne doluštit doma s telefonickou podporou organizátorů mimo pořadí.


O: Jak daleko je od sebe “výdej krabic”, start a místo, kde se dá dobře zaparkovat? Kolik bude času mezi výdejem a startem?

o: Všechno je to od sebe v docházkové vzdálenosti. Start očekávejte několik minut po dvanácté, případným opozdilcům krabici vydáme, ale start posouvat nebudeme. Pokud budete mít auto, parkujte ho blízko startu. Je celkem jedno, jestli nahoře na kopci nebo dole pod kopcem.


O: Zaskočilo nás, že je start tak brzo. Mohli bychom začít hru později a pak v neděli pokračovat i po dvanácté?

o: Krabici se šiframi vám po domluvě rádi vydáme i později, ale čas se vám bude počítat od společného startu. V neděli po dvanácté je možné pokračovat mimo pořadí s telefonickou podporou organizátorů (budou-li při vědomí :)).


O: Musíme “dlouhý přesun” absolvovat vlastním autem?

o: Nemusíte. Auto je letos výjimečně povoleno jako pandemická náhrada veřejné dopravy. Tu ale stále můžete využít, čistě dopravně by vás to nemělo nijak znevýhodnit. Můžete využít i taxislužbu, ale ne opakovaně. Přesunout se pěšky, na kole či autem z carsharingu je naopak spíše nepraktické.


O: Jak je to se sjízdností trasy pro kočárky? Mohou s týmem jít neluštící děti?

o: S kočárkem by to mělo jít přibližně do dvou třetin trasy dobře. Pak to bude horší, záleží jak terénní máte kočárek a jak zdatné tlačiče. Rodiny s dětmi jít mohou, starší děti můžete i zabavit tím, že je zapojíte do luštění některých šifer, ale nepovažují se za oficiální členy týmu.