BEDNAPřípadová studie – Svobodní bednáři

Předmětem našeho výzkumu je fenomén Svobodných bednářů. Výzkum je založen na zúčastněném pozorování, které bylo, pro získání většího objemu dat, jejich vyšší validitu a především z důvodu zajištění osobní bezpečnosti, prováděno ve dvojici. Přístup ke zkoumaném objektu se podařil nad očekávání hladce (vlastně ani sami nevíme, jak). Navzdory tomu jsou však výsledky výzkumu spíše rozpačité.


Základní výzkumné okruhy a otázky:

Co jsou Svobodní bednáři vlastně zač?

Jsou to asociální géniové? Sbor moudrých starců? Potrhlí magoři? Zřeci? Matfyzáci? Sekta?

Jaká je struktura bednářské organizace?

Je struktura pevná? Rigidní? Hierarchická? Je vůbec nějaká? Mají Svobodní bednáři nějaká interní pravidla? Jak je vymáhají? Jak je řízena jejich činnost? Mají svého vůdce? Mají hvězdy a outsidery?

Jak pracují Svobodní bednáři?

Mají jasnou vizi? Kde pracují? Kdy pracují? Na čem pracují? Pracují vůbec?

Jak a proč vzniká Bedna?

V mozcích šílených vědců? Tvrdou prací v potu tváře? Soustředěným cíleným úsilím? Slepením nesourodých střípků? Vykořisťováním dělnické třídy? Nákupem v zahraničí? Padá z nebe? Rodí se z popela? Smlouvou s ďáblem?

Na většinu z předložených otázek odpověď dodnes (i po osmiměsíčním výzkumu) přesně neznáme, přesto bychom rádi předložili širší vědecké komunitě několik pracovních závěrů a poskytli polní poznámky z našich pozorování pro další analýzy a interpretace.


Pracovní hypotézy podložené polními poznámkami


Náboženství Svobodných bednářů

Z religionistického hlediska vykazují Bednáři známky transcendentních kultů orientovaných na nutnost udržování kosmické harmonie. Můžeme tak usuzovat ovšem z pouhých náznaků. Asi nejzjevnější je víra, že rovnováha vesmírných sil musí být udržována složitým každoročním rituálem – dlouhou přípravou šifrové mandaly, která je pak během jediného dne a noci zničena. Pro samotný akt ničení mandaly budeme dále užívat i pojmu hra nebo Bedna.


Polní poznámky z přípravy mandaly


Říjen – prosinec 2008


Leden 2009


Únor 2009


Březen 2009


Duben 2009

Zjištění: Svobodní bednáři jsou konzervativní a zakládají si na své suverenitě.

Zjištění: Další zajímavá zjištění přineslo toto pozorování i o sebekázni a psychické odolnosti Svobodných bednářů. Bednáři absolvovali agentskou misi společně s osobami mimo řád, při návštěvě důvěrně známých míst však nehli brvou, ačkoliv jejich vnitřní rozrušení bylo značné.


Květen 2009

Zjištění: Svobodní bednáři jsou připraveni dělat pokusy i sami na sobě. Zvláštní schopností je nezávislé pozorování sama sebe (viz ukázka).


Ničení mandaly 16. – 17. května

Zjištění: Svobodní bednáři bytostně touží po komplikacích. Podloženo následujícími pozorováními:

Zjištění: Svobodní bednáři závodí za všech okolností, i během vlastní hry. Ve vhodný okamžik (nevíme zatím, jak je vhodnost určována) je „objevena“ kosmetická chyba zadání nějaké šifry, načež Bednáři soutěží, zda stihnou přesázet, vytisknout a donést na stanoviště šifru dříve, než tam dorazí vedoucí tým.

Zjištění: Tradiční kratochvílí Svobodných bednářů je sázení se mezi sebou. Předmětem sázek je většinou skutečnost, zda se něco stihne/zvládne udělat včas, odměnou pak bývá večeře. Pozorováno dvakrát – první sázka o to, zda je možné vysázet šifru 3@ v Corelu do 5 minut (nelze, trvá to o 17 vteřin déle), druhá sázka, zda bude fungovat elektronický SMS systém na Bingo (ano). Na instituci sázení se projevuje zajímavý mix individualismu a kolektivismu bednářské kultury: sází se jednotlivci (většinou dva Svobodní bednáři mezi sebou) a sázky se týkají individuálních výkonů (stihne pověřený člen splnit úkol), plnění závazků ze sázky plynoucích (zajištění večeře) se však vztahuje na celé společenství. Většina Svobodných bednářů je tedy vždy ve výhodné roli – nic neriskují a najedí se, ať sázka dopadne jakkoliv.

Zjištění: Z několika pozorování lze usuzovat na možné paranormální schopnosti Svobodných bednářů:

Zjištění: Jedna z tajných svatyní Svobodných bednářů byla odhalena na Senovážném náměstí. Bednáři se sem vypravují i několikrát za noc, ze svatyně vycházejí vyčerpáni a obtěžkáni papíry (posvátnými spisky?). Co se děje uvnitř, nevíme.

Závěry: Na základě pozorování chování Svobodných bednářů v neděli ráno formulujeme hypotézu, že mandala je jen prachsprostou zástěrkou a Bednáři jsou ve skutečnosti v prvé řadě fanatičtí fanoušci šifrovacího sportu. Celou Bednu pak organizují jen pro svůj divácký zážitek. Uvědomujeme si, že překračujeme rámec odborné stati, ale nemůžeme zůstat lhostejní k zvrhlému modelu, v němž se 1000 lidí pachtí 20 hodin ve tmě, zimě, vlhku a jiné nepohodě jenom proto, aby si 8 diváků užilo svůj přímý přenos. Takový stav je bez přehánění možné nazvat vykořisťováním! Přednesenou hypotézu podporují i záznamy konverzace Svobodných bednářů, kteří letošní ročník hodnotili jako mimořádně vydařený, dokonce prý ani nebyl čas na popcorn a buráky, jak to bylo dramatické.


Dodatek

Výše uvedenou studii zpracovali dva pracovníci katedry fraternitologie s podporou EU jako výstup z osmiměsíčního zkoumání současného života Svobodných bednářů. Bohužel se zjistilo, že během jejího vypracovávání se zkoumaným objektem splynuli natolik, že je již není možné dále považovat za nezaujaté pozorovatele. Studie je tedy již nyní bezcenná a zde ji vystavujeme pouze jako varování všem budoucím výzkumníkům v oblasti svobodného bednářství.

Co však znehodnotilo studii, zhodnotilo Bednu jako takovou. V doplněné sestavě jsme zažili mnohem klidnější přípravu hry než v posledních dvou ročnících. Díky tomu jsme mohli v onen okamžik rozhodnutí, zda Bedničku ano či ne, říct, že do toho jdeme a že to nebude na úkor dalších důležitých prvků hry. Máme radost z toho, jakou oblibu si Bednička získala, ale věříme, že letošní Bedna obstojí, i pokud si efekt Bedničky odmyslíme. Děkujeme všem, kteří nám pomohli Bednu pro vás připravit, a děkujeme zejména vám, jejím účastníkům. Za vaše úsměvy a milá slova, když jste nás potkali na trase, za vaši vytrvalost, s níž jste překonávali nástrahy našich šifer, za vaši návštěvu a poděkování v cíli, za neskutečně dramatický boj o vítězství v průběhu celého nedělního dopoledne, za toleranci k našim občasným chybám a zdržením, za krásné a podnětné reportáže a ohlasy na fóru Bedny, za spoluvytváření atmosféry hry, která právě díky vám zůstává tou zvláštní směsicí noční procházky městem a prestižního závodu. Zkrátka za všechnu tu energii, kterou nám dodáváte, a díky níž si snad v září zase budeme moci říct, že do toho půjdeme znovu.

Vaši Svobodní bednáři
Jára, Tinťa, Eva, Majda, Vláďa, Břeťa, šnEk, Dalibor a Ondra