BEDNAPravidla

Obecné informace

Přihlášení do hry

Stanoviště a zprávy

Co se smí a nesmí

Tato pravidla platí za všech okolností, pokud není pořadatelem zřetelně, nezašifrovaně a naprosto jednoznačně stanoveno jinak.