BEDNATak. A máme to za sebou. Když jsme se vloni na podzim chystali do Brna na naši první účast na "Tmou", netušili jsme, do čeho vlastně jdeme (osobní zkušenost je prostě něco jiného než pohodlné čtení cizích popisů). Přes nováčkovskou chybu na začátku a tříhodinový zákys (Troubsko, co jiného) jsme nakonec hru zdárně dokončili. A zalíbila se nám. Principem, hravostí, náročností na každého i na kolektiv, nutností spolupráce, atmosférou… A hned nám přišlo líto, že se něco takového nekoná častěji a třeba i jinde. A odtud byl už jen krůček k nápadu upořádat podobnou akci v Praze. A odtud pak byla o něco delší a obtížnější, zato však s nadšením prošlapaná cesta k Bedně 2002.

Ono se totiž záhy ukázalo, že nestačí prostě přijít, vymyslet pár supertěžkých šifer a myslet si, že je vystaráno. Je toho spousta, co se musí zařídit – udělat webovské stránky, připravit, vytisknout a roznést plakáty, vůbec zorganizovat propagaci, vybrat název celé akce (to, jak asi každý zná, je nejtěžší), najít příhodná stanoviště, naplánovat celou trasu, vymyslet šifry a úkoly tak, aby si (pokud možno) každý přišel na své (tj. aby to sice nebylo úplně triviální, ale aby to zase šlo vůbec vyřešit), neopakovat se, přijít s něčím originálním, otestovat šifry (jo, já vím … ;-)), zajistit ceny, sehnat pomocníky, rozělovat úkoly, kontrolovat postup, být připraven řešit neočekávané problémy, neztrácet entuziasmus… A to jsem určitě ještě na něco zapomněl. Nic z toho nevznikne samo od sebe. Takže kdo vlastně tentokrát byl mezi Svobonými Bednáři?

Víťa – velký hybatel, autor několika šifer (mj. šipeček) a zastánce nebohých (nebýt jeho snahy, bylo nápověd mnohem méně)

Květa – příprava šifer, zajišťování materiálu, propagace, majitelka bedny, autorka názvu

Jára – autor mnoha šifer (mj. telefonu, kvadrantů, čp. aj.), zajišťoval trika (snad se vítězům líbí), hlavní dejvický agent, cílový domovník

Martin – autor několika šifer (mj. chemické)

Dalibor – autor několika šifer (mj. Zeyera), ukecaný vysvětlovač, hlavní zapisovatel

Ukázalo se, že při organizování si člověk užije neméně radostných (ale i krušných) okamžiků, než když se účastní coby hráč.

Během příprav i při vlastním průběhu hry jsme pak ocenili nezištnou pomoc kamarádů při testování šifer, hlídání stanovišť a doplňování zpráv. Takže bychom chtěli poděkovat: Báře, Petře, Zdence, Matějovi, Piffovi, Petrovi a dalším, které známe jen z e-mailu, a v neposlední řadě Radkovi za konzultace a podporu… Také bychom chtěli poděkovat Mense ČR za poskytnutí některých cen.

Co říct na závěr? Děkujeme vám, že jste se zúčastnili. Snad se vám to líbilo, pobavili jste se a příště přijdete zase…

Vaši Svobodní Bednáři